az érem negyedik oldala.

Tisztelt Látogató! A 20+, korhatárt jelöl; csak saját felelősséggel szabad a belépés. Minden jog elengedve! (köszönet a szolgáltatónak, megint működik e lap )

 

 

"Elérkezett az idő, mikor a szavak értelmét is kiforgatják, a becsülettel már nem élnek, a bűnt is erénynek mondják, csak siker és szerencse kísérje útján... és a gazság gyümölcse az, hogy semmit nem neveznek gazságnak"

Részlet Vitéz János leveléből (aki Hunyadi Mátyás királyunk egyik nevelője volt és ugye' felnőtté válása után Mátyás tett rendet az igaz keresztény erkölcsiség alapján és az egység megteremtésével)

 

 

Üdvözlő ...

 

 Lehetne jobb is, de az alkotmány után elkészült a földtörvény,

 

most pedig idegeneket ültetnek a nyakunkra, akik az állampolgárság birtokában egyenlőek lesznek velünk.

Sőt' több jogot ad az új (méltatlanul) méltóságos réteg az idegeneknek.

(Aztán' ha már a magyarok végleg kisebbségbe kerülnek, el fogják venni az összes jogot a betelepítettektől is.)

 

Az elmúlt néhány évben;

a magántulajdonból köztulajdont csináltak(~1947-1950)

aztán ezt átcsúsztatták állami tulajdonba(~1950-1987)

így ezt feloszthatták megint magántulajdonba(~1987-2017)

(természetesen a hatalmat bitorlók egymás között)

most már jöhetnek az idegenek,

akiknek annyi joguk van mint nekünk (ha nem több)

és ők már nem követelhetnek semmit

 

mert mi nem csupán "őshonos" nép vagyunk,

hanem TULAJDONOSOK. Már bocsánatot kérek.

 

Így bármikor jöhet egy gerinces nemzedék; hogy kérjük az illő részünket...(pl.: ásványi kincsek, ivóvíz, erdők, hő-források, gyógy-vizek, vasút, autó utak, iskolák, kórházak, tavak-folyók' a benne élő halak, a hazánkon áthaladók jogdíja; -- akár földön-vizen-levegőben, stb ezen közkincsek gazdagsága minket illet

viszont a magyar népnek joga' mi több kötelessége;

fizetni az elvarázsolt államadósságot, az adókat)

de ha kisebbségbe kerülünk a betelepítettekkel szemben,

a lehetőség is apró lesz.

 

 

Mekkorát változott a világ néhány év alatt. Túlnépesedéssel,  munkanélküliséggel riogattak.

Most meg teljes fordulat; már kihalunk, nincs elég munkaerő. 

Tehát jöjjenek a bevándorlók??? Attól még mi kihalhatunk. Akkor meg minek  az új munkaerő??? 

Talán azért, hogy legyen aki felélje a megteremtett értékeinket. 

 

 

Csak azt nem értem, miért kell nekem kötelezően támogatni olyan embereket, akik engem nemigazán szeretnek. Sőt' be kell fogadnom őket, mi több, kötelezően el kell  tartanom mindazokat, akik gyűlölnek  engem.

Viszont nekem van családom, őket sem tudom kellően támogatni. Arról ne is beszéljünk, hogy saját népünkben mennyi elesett van...Aztán önmagamra is költeni kéne... de legalább is jó volna csak heti öt nap és napi nyolc órát dolgozni.

 

 

2014. május. Orbán Viktor nyilatkozott a választások után: "Most lett vége a rendszerváltásnak."

Valóban. 25 éve még hazánk 93%-a köztulajdon, a lakosságé. Mára ezt teljesen felszámolták, mi több az új alkotmánnyal jogszerűvé tették a köztulajdon elrablását, a földtörvénnyel hazánk fizikai területét számolták fel.

 miközben a többség akaratára, egyetértésére hivatkozva a felelőséget a népre háritották, amit el is mondtak; " az események felelőssége a lakosságé"

 

Fentről a multik, lentről a bűnözők szabad prédáivá tették népünket,

közben minden szinten tanítják velünk az idegen nyelveket, aki nembirja és túléli' mehet

 egy apró példa; szabadon választható - magas kamattal forint, vagy alacsony kamattal valutás kölcsön --- vegyük észre kérem, terelnek minket, mint a birkát.

 iparkodom mindenféle jó ember kedvére össze válogatni a véleményeket, nem állítok semmit, mert ennek akár büntető jogi következménye lehet. Kérem, ami nem Önnek szól ugorja át, továbbá kérem, ha az itt írtakhoz képest mást gondol vagy tapasztal járjon utána. Bár néha tíz perc, máskor tíz év is kevés

 897.jpg

 

 

Tisztelt Vendég!

 

 Az egykori "Az érem harmadik oldala" című tv sorozat hatása nyomán, azt az időben elhelyezve a negyedik oldalt keresve - mit is találhatunk

 

ha valamit mindenáron el akarnak hitetni velünk, akkor érdemes a valóságnak utána nézni pl; felgyorsult világunk - miért is, csak nem a már naponta elvárt kamatokért, de a pénzváltók szinte óránként mozgathatják a szorzókat - természetesen a kárunkra...

ha egy népet mindenáron el akarnak tüntetni, ha az a nép évszázadokon át mégis meg tud maradni, ha ez a nép éppen a mienk, akkor tudnunk kell a valódi okokat.

 Ne üljünk fel - mégha mégoly tehetséges humoristák és egyéb műsorok akarják alantas gúnnyal lehúzni értékeinket...

(Van aki nem szereti azért a Vitrayt sem ; "ezen a versenyen nem indultak magyarok, ezért nem kell nekik szurkolnom."... - mondta.  Azért kibújik a szög a zsákból.)

Úgy tűnik, egyre nagyobb az érdeklődés saját múltunk iránt, ezt abból látni, hogy a hatalom számtalan, néhol valós alapokon, kisebb-nagyobb hazugságot terjeszt. (Pl. a 2010-es kiadású; Hazám hazám te mindenem című, küllemre gyönyörű, könyv népünk gyalázásáról szól, három nyelven...)

Tudni illik;

- "a történelem jogot alapít" --- a "daliás idők" meg tartást ad

és minden legyőzött nép múltját veszik  el. Amikor ez sikerül, elvész a nép. Az igazságból egy cseppet sem szabad engedni

csak egy példa, hogy; 500 évvel ezelőtt a gyermek -egy gyermek, egy lehetséges magyar király érdekében! - jelszóval - a védtelen felvidék egy részét elfoglalták a csehek' ez alapján tartottak napjainkban igényt a Szlovákiává kényszerített felvidékre (már 90 éve)... mostanság az Árpád-házi királyaink címerét használják, mi több a Duna tv műsora szerint Pozsonyban szláv földvár volt a magyarok érkezésekor, amire semmi bizonyíték nincs, de arra elég sok, hogy népünk élt itt Árpád érkezésekor. Csak még egy példa, ha szabad; Szent Márton, aki ugye itt született Magyarországban, hun' vagyis magyar királyfi volt, Atilla királyunk előtt, egy-két emberöltővel. Ezt a tényt a franciák őrzik.

Ébresztő emberek.

 

 

- népünk történetét a keresztény hit mellőzésével nem lehet értelmezni, mert bármeddig megyünk vissza, az igaz kereszténység velünk együtt élt,

    majd veszik el, mostanság.

 

Továbbá figyelembe kell venni a bankárhatalom betörési próbálkozásait, majd az idegen uralkodók fedezete melletti térhódításukat, aminek következménye hazánk és népünk elvesztése lett.

 

Kérem legyen segítője, résztvevője, tanúja itt is az igazság keresésének.

Az alap helyzet; az igazság egy, független bármennyi véleménytől. Ma <többségi demokráciát> erőltettek ránk, amiben ha a többséget megtévesztik az a hazugság válhat törvényessé.

"Ha az ember eltéved az úton célszerű visszamenni addig, amikor még minden rendben volt."

Itt a Tisztelt Látogató megtapasztalhatja mennyire hasonlóak, sőt akár azonosak voltak őseink megoldásra váró élethelyzetei (görögül' problémái). Nos, amennyiben nekünk nem sikerül vagy bizonytalan a válaszunk, érdemes megnézni; hogyan és mit léptek felmenőink (ezt pl. az "Aranybullánkban, az 1222-es törvényben rögzítették, ellenállási jog egy esetleges új, de rossz törvény eltörlésére ), ráadásul az is kiderül; milyen eredménnyel:

Az egység megteremtésekor, hazánk-népünk jó híre-neve magasra emelkedett. Országunkban a jólét általános lett. Onnan lehet tudni, hogy igaz ember a vezetőnk, ha megszünteti a különbségek (a megosztás, a másság) támogatását. Hiszen az természetes, hogy minden ember egyedi egyéniség.

 

Azt hallani, hogy a bölcs a mindennapi élthez kapcsolja a tudást.

Ezért itt, azon bölcsek - és természetesen egyszerű emberek - gondolataiból válogatok, melyeket egyébként nem igazán népszerűsítenek, mert jellemzően ellent mond az uralkodni vágyók érdekeivel.

 

Azt mondja;

a hazugság' az nincs, az a nemlét. Aki hazugságban él, az semmivé válik

az igazság - mertha mégis van - egyenlő a Jó Istennel; az esetleges számonkérésnél nincs esély a füllentésre.

 

A másik bölcs szerint;

vigyázat, nehogy a hihető - a hamis - hitünké váljon, mert:

Néha nagyon nehéz hűtlennek lenni egy tévedéshez.

 

A hatalom;

irányt is ad (korunk második nagy füllentése), harcolj a betegség, a terrorizmus, a megkülönböztetés stb. ellen,

(miközben mindenféle egészségtelen élelmiszert kínálnak, miközben mindenféle kisebbséget támogatnak ... persze a többség gyengítése a valódi cél... miközben már az új és érdemtelen méltóság réteget leképezték

a feledtetett régiségben népünknél az lehetett méltóság aki önzetlenül-ingyen szolgálta hazánkat, akár az élete árán is. Ezt az elismerést örökölték a gyermekei is,

mostanság meg az adósságot)

ami csak hangzatosság, hiszen ha az okait szüntetné(n)k meg... pont a különbségeket támogatják anyagiakkal is, "oszd meg és uralkodj" itt nem közhely, inkább valóság.

 

+ apró figyelmesség, "okoskodás":

(az, hogy "jó időben - jóhelyen" vagy "rossz időben - rossz helyen" ez az igazi közhely, nem is okoskodás --- egyszerűen erkölcsi mentséget adhat akár gazságra is, továbbá magyarázatot saját nyomoromra)

 

"A jövő - amiként a múlt is - má-ból áll.

Másként;

ha valóban a má-nak élsz,  a tegnapra támaszkodva, a holnapodat építed."

 

A cél; azon szempontokból véleményezni napjainkat, melyek rejtve vannak.

 

A gond;

Nevelésünk (latinul, evolucionista) a fejlődési folyamat "logikája" szerinti,

(arról pl. nem beszélnek, hogy napjaink egysejtű állatkája miért nem fejlődött tovább) melyben tény;

mindig az alacsonyabb szintről érhetünk a magasabbra' az idő haladtával.

E szerint akár hülyének nézhetjük a letűnt világ embereit, akár szüleinket is.

Viszont, ha méltóztatunk fáradságot venni, és utána járni - amiként meséinkben is figyelmeztetnek - akár meg is lepődhetünk.

 

Lehetőségeim szerint folyamatosan bővítek; gyűjtöm, javítom, itt közzé teszem az érdekes gondolatokat, tényeket.

 Kérem, ne vegyék át a hatalom azon módszerét, mikor nem az igazságot kérdőjelezik meg, hanem a szólójában keresnek hibát.

(Bocsánat, a nyelvtani hibákért, de ha arra várok, hogy időm legyen  talán soha nem lesz módom a figyelemkeltésre.)

 

Tisztelettel - köszönöm a látogatást, vissza várom

(csak egy névtelen útkereső)

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 6
Tegnapi: 11
Heti: 44
Havi: 202
Össz.: 39 420

Látogatottság növelés
Oldal: Üdvözlő
az érem negyedik oldala. - © 2008 - 2018 - huszplusz.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weboldal szerkesztő mindig ingyenes. A weboldal itt: Ingyen weboldal

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »